Thời khóa biểu đại cương và chuyên ngành HKII, năm học 2015-2016 - cập nhật ngày 12.04.2016

Sinh viên cập nhật thời khóa biểu mới nhất, bắt đầu áp dụng từ ngày 12.04.2016

Các phòng học chưa có sẽ được cập nhật sau.

BMNVY-TKB HKII 2015-2016 _Cap nhat 12.04.2016.pdf

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.