Thời khóa biểu đại cương và chuyên ngành HKII, năm học 2015-2016 - cấp phòng 17.01.2016

Thời khóa biểu HKII bắt đầu từ ngày 18/01/2016.
Lưu ý một số môn học bắt đầu từ 15/02/2016 (sau Tết nguyên đán)
Sinh viên các khóa xem thời khóa biểu để chọn học phần theo lớp.

BMNVY-TKB HKII 2015-2016 _CAP PHONG 17.01.2016.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.