ĐỀ CỬ SINH VIÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SÁNG KIẾN TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO TRẺ HITACHI (HYLI) LẦN THỨ 14

Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ Hitachi" (HYLI) khẳng định cam kết lâu dài của Hitachi đối với châu Á. Được tập đoàn Hitachi khởi xướng từ năm 1996, HYLI là một chương trình biểu dương tư duy lãnh đạo và trách nhiệm đối với xã hội của các sinh viên tài năng đến từ các trường đại học hàng đầu châu Á, giúp châu Á phát hiện tài năng lãnh đạo cho tương lai.

Chi tiết chương trình như sau:

 

Appendix

HYLI Informaton Pack

Application Form

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.