THÔNG BÁO THU HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2/2018

Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp

Hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xét tốt nghiệp:

1. Tải mẫu “Đơn xin xét tốt nghiệp” , điền thông tin: http://xhh.hcmussh.edu.vn/?ArticleId=175be77b-4951-4a87-aab9-d44751122501

2. Hồ sơ xét tốt nghiệp gồm:

  • Đơn xin xét tốt nghiệp (Tải trên web phòng Đào tạo - mục biểu mẫu)
  • Đơn xin hủy môn học (chỉ hủy những môn đã đậu nhưng dư tín chỉ, môn đã rớt PĐT tự động hủy)
  • Chứng chỉ Ngoại ngữ, trình độ B ( nộp 2 bản photo, không nộp bảng gốc)
  • Chứng chỉ Tin học đại cương ( nộp 2 bản photo, không nộp bảng gốc)
  • Photo 1 bản chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất (nếu trong bảng điểm chưa có điểm)


Xem chương trình đào tạo xét tốt nghiệp đính kèm tại đây

Các bạn nộp hồ sơ về văn phòng BM NVY chậm nhất vào 9h sáng ngày 18/06.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.