TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV NĂM HỌC 2017 - 2018

Tuần sinh hoạt đầu khoá diễn ra từ ngày 21/8 đến ngày 28/8/2017

>> Lịch học dành cho sinh viên năm thứ 2 (khoá 2016), xem tại đây.

>> Lịch học dành cho Sinh viên năm thứ 3 (khoá 2015), xem tại đây.

>> Lịch học dành cho Sinh viên năm thứ 4 (khoá 2014), xem tại đây.

Riêng >> Sinh viên năm nhất (khoá 2017-2021), xem chi tiết lịch học tại đây (lịch này cũng được in trong Sổ tay sinh viên, sinh viên sẽ nhận Sổ tay trong ngày làm thủ tục nhập học).

Tuần sinh hoạt đầu khoá diễn ra từ ngày 21/8 đến ngày 28/8/2017
Tuần sinh hoạt đầu khoá diễn ra từ ngày 21/8 đến ngày 28/8/2017
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.