Thời khóa biểu đại cương và chuyên ngành HKII, năm học 2015-2016 - cập nhật ngày 23.02.2016

Sinh viên cập nhật thời khóa biểu mới nhất.
Các lịch chưa có phòng sẽ được thông báo sau.

BMNVY-TKB HKII 2015-2016 _Cap nhat 22.02.2016.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.