DS sinh viên dự kiến bị buộc thôi học & cảnh cáo học vụ từ HKI, NH 2017 - 2018

[CTSV] V/v sinh viên dự kiến bị buộc thôi học & cảnh cáo học vụ từ HKI, NH 2017 - 2018

SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DS SAU NẾU CÒN CÓ NGUYỆN VỌNG TIẾP TỤC HỌC TẬP VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG CTSV TRONG GIỜ HÀNH CHÍNH ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

 

1457080066 Nguyễn Thị Thu Hồng Ngữ văn Italia 1,0 5,81 5,37 114 16 Có HK dưới 3
1457080015 Lê Nguyễn Châu Khanh Ngữ văn Italia 1,77 6,6 6,03 110 11 Có HK dưới 3
1457080098 Trương Võ Phương Trâm Ngữ văn Italia 2,33 4,47 4,53 59 16 SV bị CBHV (HK01 NH: 2015-2016), Có HK dưới 3
1557080037 BÙI THỊ MINH QUYÊN Ngữ văn Italia ,5 6,45 5,65 71 10 Có HK dưới 3
1657080003 TRẦN THÚC NGUYÊN ANH Ngữ văn Italia 3,22 3,99 3,74 50 14 2 HK liên tiếp dưới 3.99
1657080011 LÊ BÍCH HẰNG Ngữ văn Italia ,93 3,76 2,76 34 14 Có HK dưới 3
1657080035 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Ngữ văn Italia ,46 4,75 2,58 54 26 Có HK dưới 3
1657080044 NGUYỄN LÊ HOÀI TÂM Ngữ văn Italia 2,12 6,17 4,2 35 13 Có HK dưới 3
1757080002 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Ngữ văn Italia ,83   ,83 6 6 Học kỳ đầu (0.83) không đạt 3
1757080025 PHẠM THỊ HOÀN MỸ Ngữ văn Italia 1,44   1,44 18 18 Học kỳ đầu (1.44) không đạt 3
1757080045 HUỲNH THỦY TIÊN Ngữ văn Italia ,28   ,28 18 18 Học kỳ đầu (0.28) không đạt 3
1757080051 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VÂN Ngữ văn Italia 1,44   1,44 18 18 Học kỳ đầu (1.44) không đạt 3

1457080066 Nguyễn Thị Thu Hồng Ngữ văn Italia 1,0 5,81 5,37 114 16 Có HK dưới 3
1457080015 Lê Nguyễn Châu Khanh Ngữ văn Italia 1,77 6,6 6,03 110 11 Có HK dưới 3
1457080098 Trương Võ Phương Trâm Ngữ văn Italia 2,33 4,47 4,53 59 16 SV bị CBHV (HK01 NH: 2015-2016), Có HK dưới 3
1557080037 BÙI THỊ MINH QUYÊN Ngữ văn Italia ,5 6,45 5,65 71 10 Có HK dưới 3
1657080003 TRẦN THÚC NGUYÊN ANH Ngữ văn Italia 3,22 3,99 3,74 50 14 2 HK liên tiếp dưới 3.99
1657080011 LÊ BÍCH HẰNG Ngữ văn Italia ,93 3,76 2,76 34 14 Có HK dưới 3
1657080035 NGUYỄN THỊ YẾN NHI Ngữ văn Italia ,46 4,75 2,58 54 26 Có HK dưới 3
1657080044 NGUYỄN LÊ HOÀI TÂM Ngữ văn Italia 2,12 6,17 4,2 35 13 Có HK dưới 3
1757080002 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Ngữ văn Italia ,83   ,83 6 6 Học kỳ đầu (0.83) không đạt 3
1757080025 PHẠM THỊ HOÀN MỸ Ngữ văn Italia 1,44   1,44 18 18 Học kỳ đầu (1.44) không đạt 3
1757080045 HUỲNH THỦY TIÊN Ngữ văn Italia ,28   ,28 18 18 Học kỳ đầu (0.28) không đạt 3
1757080051 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VÂN Ngữ văn Italia 1,44   1,44 18 18 Học kỳ đầu (1.44) không đạt 3
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.