THÔNG BÁO THU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ KTX 135B TRẦN HƯNG ĐẠO, QUẬN 1 (NH 2020-2021)

Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc nộp hồ sơ đăng ký nội trú KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1 như sau:


1. Số lượng đăng ký:
- Nữ: 20 chỗ
- Nam: 10 chỗ


2. Hồ sơ đăng ký:
- Đơn đăng ký lưu trú (tải đơn tại đây)

- Các loại giấy tờ cần thiết khác (theo từng đối tượng như bên dưới):


 

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/8/2020 (thứ năm)

- Địa điểm: phòng Công tác sinh viên ở cả 2 cơ sở (cơ sở ĐTH: phòng B.002, cơ sở Thủ Đức: phòng P2-01)


4. Lệ phí lưu trú:

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.