SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC


1. Tổ chức Đảng và đoàn thể

- Chi bộ liên khoa Ngữ văn Nga - Ý - Tây Ban Nha

- Công đoàn ngữ văn Ý - Tây Ban Nha

- Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ môn Ngữ văn Ý

- Ban chấp hành Liên Chi hội sinh viên Việt Nam Bộ môn Ngữ văn Ý

2. Chính quyền

- Trưởng Bộ môn phụ trách chung các mảng Bộ môn

- Phó trưởng Bộ môn phụ trách chung công tác nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên

3. Hội đồng khoa học và đào tạo Bộ môn Ngữ văn Ý


II. NHÂN SỰ BỘ MÔN

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.