Sơ đồ tổ chức

I.PHẦN CƠ CẤU TỔ CHỨC

     1. Tổ chức Đảng và đoàn thể:

        - Chi bộ liên khoa Ngữ văn Nga – Ý – Tây Ban Nha

        - Công Đoàn Ngữ văn Tây Ban Nha - Ý

        - Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ môn Ngữ văn Ý

        - Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Việt Nam Bộ môn Ngữ văn Ý

       2. Chính quyền

        - Trưởng Bộ môn phụ trách chung và công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

        - Phó trưởng Bộ môn phụ trách công tác hợp tác quốc tế, công tác đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên

         3. Hội đồng khoa học và đào tạo Bộ môn Ngữ văn Ý

II. PHẦN NHÂN SỰ:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

EMAIL

1

TS. Trương Văn Vỹ

Trưởng Bộ môn

Phụ trách chung và công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy

truongvanvy@hcmussh.edu.vn

2

ThS. Hồ Hồng Ân

Phó Trưởng Bộ môn

Phụ trách trách công tác hợp tác quốc tế, công tác đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên, giảng dạy

hohongan@hcmussh.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Thương Thảo

Giảng viên

Giảng dạy

thao.nguyen@hcmussh.edu.vn

4

ThS. Trương Đình Giai

Giảng viên

Giảng dạy

dinhgiai@hcmussh.edu.vn

5

CN.Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Giảng viên

Giảng dạy

hanhntn@hcmussh.edu.vn

6

ThS. Đặng Kiên Trung

Giảng viên

Giảng dạy

kientrung.dang@hcmussh.edu.vn

7

CN.Nguyễn Thị Hoàng Triều

Chuyên viên

Thư ký

hoangtrieu@hcmussh.edu.vn

​8
CN.Trần Yến Ngọc
Chuyên viên
Giáo vụ
yenngoc.tran@hcmussh.edu.vn
 9 CN.Phạm Thị Quỳnh Chi
Chuyên viên  Quản lý công tác sinh viên   quynhchi.pham@hcmussh.edu.vn

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.