Sơ đồ tổ chức

I. PHẦN CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức Đảng và đoàn thể:    -  Chi bộ liên khoa Ngữ văn Nga – Ý – Tây Ban Nha

                                                           -  Công Đoàn Ngữ văn Tây Ban Nha - Ý

                                                           -  Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ môn Ngữ văn Ý

                                                           -  Ban chấp hành Liên chi hội Sinh viên Việt Nam Bộ môn Ngữ văn Ý

2. Chính quyền

- Trưởng Bộ môn phụ trách chung và công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

- Phó trưởng Bộ môn phụ trách công tác hợp tác quốc tế, công tác đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên

3. Hội đồng khoa học và đào tạo Bộ môn Ngữ văn Ý


II.  PHẦN NHÂN SỰ:


STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH
EMAIL
1
TS. Trần Cao Bội Ngọc
Trưởng Bộ môn
Phụ trách chung và công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy

2
 
Phó Trưởng Bộ môn
Phụ trách trách công tác hợp tác quốc tế, công tác đảm bảo chất lượng, công tác sinh viên, giảng dạy

3
TS. Nguyễn Thị Thương Thảo
Giảng viên

Giảng dạy
4
ThS. Trương Đình Giai
Giảng viên
Giảng dạy
5
ThS.Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
Giảng viên
Giảng dạy
6
ThS. Đặng Kiên Trung
Giảng viên
Giảng dạy
kientrung.dang@hcmussh.edu.vn
7
 ThS. Võ Thị Xuân Lê
Chuyên viên
Thư ký
vothixuanle@hcmussh.edu.vn
8
CN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Liên
Chuyên viên
Giáo vụ
nguyenlien@hcmussh.edu.vn
9
CN. Phạm Thị Quỳnh Chi
Chuyên viên 
Quản lý công tác sinh viên 
 quynhchi.pham@hcmussh.edu.vn
 
 
 
 
 
 
 
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.